CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG LỚP PHỦ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Công ty CP Sản Xuất Cơ khí Và Thương Mại Thuận Phát đã được Trung tâm Chứng Nhận Phù Hợp Tiêu Chuẩn Quốc Gia (Quacert) kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận về Hệ thống Quản lý Chất lượng sản phẩm Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóngđạt theo tiêu chuẩn ASTM A123/A123M-13; ISO 1461-2009

Chứng nhận chất lượng:

ASTM A123/A123M-13

chứng nhận mạ kẽm nhúng nóng Thuận Phát  chứng nhận mạ kẽm nhúng nóng Thuận Phát

ISO 1461:2009

chứng nhận mạ kẽm nhúng nóng Thuận Phát  chứng nhận mạ kẽm nhúng nóng Thuận Phát