fzhOy_img-0623-result.jpg

Phụ kiện điện mạ kẽm nhúng nóng

Phụ kiện điện mạ kẽm nhúng nóng gồm rất nhiều loại như: Bom treo, Kẹp siết, Đai ôm, Móc, Nẹp, Tay đỡ, Thanh định vị, Khóa néo...vv