img-0566-result-0.jpg

Tấm sàn Grating mạ kẽm nhúng nóng